Commands and Ranks
PokeMaster Rank 25.00 USD Buy
Pokemaster to Rainbow Rank Upgrade 25.00 USD Buy
Random Shiny Pokemon 4.00 USD Buy
Random Shiny Pokemon (x5) 16.00 USD Buy
Random Shiny Pokemon (x25) 70.00 USD Buy
Ride command 6.00 USD Buy
PC command 5.00 USD Buy
Extra Pc Boxes 6.00 USD Buy
Extra home 4.00 USD Buy